Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ
  • Дата на раждане : 06/02/1958 Елин Пелин, България
  • Професия: инженер;икономист;преподавател;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 24-СОФИЯ 2;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: valentin.radev@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА
член 11/09/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ОТБРАНА
член 11/09/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Армения
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
21/06/2013
Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно охрана на складовете с въоръжение и боеприпаси в Българската армия.
Писмен отговор на 21/06/2013.
01/11/2013
Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно бъдещето развитие на Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия.
Писмен отговор на 01/11/2013.
08/11/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно осъществяването на взаимодействие с Върховния комисариат за бежанците към Организацията на обединените нации и компетентните органи на местната власт.
Отговорено в зала на 08/11/2013.
08/11/2013
Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно политиката на Министерството на отбраната по охрана на войскови райони, подчинени на Съвместното командване на силите.
Писмен отговор на 08/11/2013.
20/12/2013
Питане към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно проведена официална годишна среща на министрите на отбраната на НАТО, в периода 22 - 23 октомври 2013 г.
Отговорено в зала на 20/12/2013.
31/01/2014
Питане към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно изпълнение на актуализирания бюджет на Министерството на отбраната.
Отговорено в зала на 31/01/2014.
07/02/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно съфинансиране на проекти по Седма рамкова програма на Европейския съюз.
Писмен отговор на 07/02/2014.
14/03/2014
Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно възстановяване на формированието на гр. Враца.
Писмен отговор на 14/03/2014.
06/06/2014
Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно промени в политиката на Министерството на отбраната при освобождаване от ненужни материални средства.
Отговорено в зала на 06/06/2014.
06/06/2014
Питане към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно кадровата политика на принципала по отношение на търговското дружество "ТЕРЕМ" ЕАД.
Отговорено в зала на 06/06/2014.
14/03/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно изграждането на възпрепятстващо съоръжение по Българо - Турската граница.
Отговорено в зала на 14/03/2014.
14/03/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно предприетите мерки за противодействие на битовата престъпност.
Отговорено в зала на 14/03/2014.
30/05/2014
Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно доклад на НАТО за състоянието на въоръжените сили.
Писмен отговор на 30/05/2014.
06/06/2014
Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно предоставени финансови и материални средства на военно-патриотични съюзи, организации и сдружения.
Писмен отговор на 06/06/2014.
06/06/2014
Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно политически назначения в Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”-Варна.
Отговорено в зала на 06/06/2014.
11/07/2014
Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно състав и възнаграждения в политическия кабинет на министъра на отбраната.
Писмен отговор на 11/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно поемане на председателството на Междусъюзническата конфедерация на офицерите от резерва (CIOR) от Република България.
Отговорено в зала на 25/07/2014.
Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно изпълнение на приходната част на бюджета на Министерство на отбраната.
Писмен отговор на .
Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно следгаранционна поддръжка на хеликоптери "Кугър" и "Пантер".
Писмен отговор на .
Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно смяна на постоянния секретар на Министерството на отбраната.
Писмен отговор на .
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС