Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ВЕСЕЛИН ВЪЛЕВ ПЕНЕВ
ВЕСЕЛИН ВЪЛЕВ ПЕНЕВ
  • Дата на раждане : 27/05/1963 Пловдив, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "Движение за права и свободи" 11.31%;
  • Изборен район: 28-ТЪРГОВИЩЕ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: V.Penev@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
05/07/2013
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно транспониране на Директива 2009/128 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка на действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди.
Отговорено в зала на 05/07/2013.
18/10/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно лошото състояние на отсечката Айтос-Дъскотна, като част от пътя Айтос-Провадия, както и на пътя Камчия-Съединение.
Отговорено в зала на 18/10/2013.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС