Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ
  • Дата на раждане : 01/01/1956 Монтана, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 15-ПЛЕВЕН;
  • Участие в предишно НС: 40 НС;
  • E-mail: vasil.antonov@parliament.bg

Изразходвани средства
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Албания
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Полша
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
11/10/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно изграждане на автомагистрала "Хемус".
Отговорено в зала на 11/10/2013.
29/11/2013
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно неправомерни действия на Териториална дирекция на НАП - Велико Търново.
Отговорено в зала на 29/11/2013.
29/10/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно финансиране на втори етап от "реконструкция на открит отводнителен канал" в с. Брест, общ. Гулянци.
Писмен отговор на 29/10/2013.
17/01/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно получен сигнал от служител на РУП - Червен бряг за неправомерни опити за отстраняването му от работа.
Писмен отговор на 17/01/2014.
30/05/2014
Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно получен сигнал от служителка на Районен съд - Кнежа за неправомерни опити за отстраняването и от работа.
Писмен отговор на 30/05/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС