Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ
 • Дата на раждане : 01/01/1956 Монтана, България
 • Професия: икономист;
 • Езици: руски;
 • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
 • Изборен район: 15-ПЛЕВЕН;
 • Участие в предишно НС: 40 НС;
 • E-mail: vasil.antonov@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Албания
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Полша
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  11/10/2013
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно изграждане на автомагистрала "Хемус".
  Отговорено в зала на 11/10/2013.
  29/11/2013
  Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно неправомерни действия на Териториална дирекция на НАП - Велико Търново.
  Отговорено в зала на 29/11/2013.
  29/10/2013
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно финансиране на втори етап от "реконструкция на открит отводнителен канал" в с. Брест, общ. Гулянци.
  Писмен отговор на 29/10/2013.
  17/01/2014
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно получен сигнал от служител на РУП - Червен бряг за неправомерни опити за отстраняването му от работа.
  Писмен отговор на 17/01/2014.
  30/05/2014
  Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно получен сигнал от служителка на Районен съд - Кнежа за неправомерни опити за отстраняването и от работа.
  Писмен отговор на 30/05/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС