Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ВАНЯ ЧАВДАРОВА ДОБРЕВА
ВАНЯ ЧАВДАРОВА ДОБРЕВА
  • Дата на раждане : 20/07/1965 София, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: vanya.dobreva@parliament.bg

Изразходвани средства
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
председател 03/07/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Япония
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
21/06/2013
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно осигуряване на необходимите условия за осъществяване на задължителна предучилищна подготовка.
Отговорено в зала на 21/06/2013.
21/06/2013
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно усвояване на средства по Оперативна програма "Човешки ресурси" за образование.
Отговорено в зала на 21/06/2013.
01/11/2013
Въпрос към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно отказ на Министерството на външните работи да съдейства за обучението на български граждани в Русия.
Писмен отговор на 01/11/2013.
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно предприетите действия от Министерството на образованието и науката за подготовка и реализиране на национална програма Инициатива "Памет".
Писмен отговор на .
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС