Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА
  • Дата на раждане : 25/06/1960 Нови Искър - Курило, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: френски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 25-СОФИЯ 3;
  • Участие в предишно НС: 40 НС; 41 НС;
  • E-mail: valentina.bogdanova@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Мароко
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Молдова
председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
08/11/2013
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно мотивите за освобождаване на директора на Центъра за развитие на човешките ресурси.
Отговорено в зала на 08/11/2013.
11/10/2013
Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно агломерации без достъп до европейско финансиране.
Отговорено в зала на 11/10/2013.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС