Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ
 • Дата на раждане : 28/08/1966 Бургас, България
 • Професия: икономист;
 • Езици: английски;немски;руски;полски;виетнамски;
 • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
 • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
 • Участие в предишно НС: 40 НС;
 • E-mail: georgi.kadiev@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 13/06/2014
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  член 19/06/2013 - 13/06/2014
  Група за приятелство България - Полша
  председател 17/10/2013 - 13/06/2014
  Група за приятелство България - Армения
  зам.-председател 11/04/2014 - 13/06/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  18/10/2013
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно данни за броя на децата, страдащи от аутизъм.
  Писмен отговор на 18/10/2013.
  04/04/2014
  Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно пропуск в декларация по Закона за хазарта.
  Писмен отговор на 04/04/2014.
  30/05/2014
  Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно приходите от хазартна дейност за първото тримесечие на 2014 г. и липса на становище на Министерски съвет по ЗИД на Закона за хазарта.
  Писмен отговор на 30/05/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС