Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА
ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА
 • Дата на раждане : 16/06/1971 Нова Загора, България
 • Професия: преподавател;
 • Езици: френски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
 • Изборен район: 21-СЛИВЕН;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: galya.zaharieva@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Тунис
  председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  13/06/2014
  Питане към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно политиката на Министерството на младежта и спорта за подкрепа на спорта.
  Отговорено в зала на 13/06/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Станислав Атанасов, Министър на околната среда и водите относно реализация на проекти, одобрени за финансиране от Управителния съвет на Националния доверителен екофонд.
  Отговорено в зала на 11/07/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС