Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
  • Дата на раждане : 03/06/1955 с. Ружинци, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 5-ВИДИН;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: vladimir.toshev@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ОТБРАНА
член 11/09/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Норвегия
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
11/10/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно основен ремонт на надлез над жп линия по бул. "Панония" - гр. Видин.
Отговорено в зала на 11/10/2013.
13/09/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно предприетите от служителите от Вашето министерство действия за издирване на изчезнал човек.
Писмен отговор на 13/09/2013.
29/11/2013
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно напредъка на процеса за създаване на висше учебно заведение в гр. Видин.
Отговорено в зала на 29/11/2013.
25/10/2013
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно подбора и назначаването на личния състав от българска страна на надзора, ръководството и експлоатацията на Дунав мост 2.
Отговорено в зала на 25/10/2013.
25/10/2013
Питане към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно перспективата за реализация на проекта за нова железопътна линия Видин-София.
Отговорено в зала на 25/10/2013.
18/10/2013
Питане към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно плановете на Министерството на регионалното развитие за изграждане на международен път Е-79 като четири лентов скоростен път от Видин до Ботевград.
Отговорено в зала на 18/10/2013.
15/11/2013
Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно напуснали военнослужещи в периода 2005 - 2012 г., включително.
Писмен отговор на 15/11/2013.
04/04/2014
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно перспективи за газификацията на Видин и региона.
Отговорено в зала на 04/04/2014.
15/11/2013
Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно правна уредба на ранното пенсиониране в страните от Европейския съюз.
Писмен отговор на 15/11/2013.
28/02/2014
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно перспективи за възстановяване дейността на гражданското летище до Видин.
Отговорено в зала на 28/02/2014.
14/03/2014
Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно възстановяване на формированието на гр. Враца.
Писмен отговор на 14/03/2014.
11/07/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно неиздаването на лиценз на Специализираната болница за активно лечение по кардиология във Видин.
Отговорено в зала на 11/07/2014.
04/04/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно отказ за изплащане на субсидия за 2013 г.
Отговорено в зала на 04/04/2014.
11/07/2014
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно изграждане на интермодален център във Видин.
Писмен отговор на 11/07/2014.
06/06/2014
Питане към Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие относно политиката на правителството по отношение конкурентната среда при търговията с храни, защита на потребителите и развитието на хранително-вкусовата индустрия.
Отговорено в зала на 06/06/2014.
25/07/2014
Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно поемане на председателството на Междусъюзническата конфедерация на офицерите от резерва (CIOR) от Република България.
Отговорено в зала на 25/07/2014.
Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно изпълнение на приходната част на бюджета на Министерство на отбраната.
Писмен отговор на .
Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно следгаранционна поддръжка на хеликоптери "Кугър" и "Пантер".
Писмен отговор на .
Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно смяна на постоянния секретар на Министерството на отбраната.
Писмен отговор на .
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС