Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
  • Дата на раждане : 12/12/1977 Бухово, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;немски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 26-СОФИЯ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: daniel.georgiev@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
Нечленуващи в ПГ
член 28/05/2014 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
13/06/2014
Питане към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно политиката на Министерството на младежта и спорта за подкрепа на спорта.
Отговорено в зала на 13/06/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС