Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА
ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА
  • Дата на раждане : 17/09/1953 Пазарджик, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 13-ПАЗАРДЖИК;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: ginche.karaminova@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Тунис
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
01/11/2013
Питане към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно обезпечаване с ваучери за декодиращи устройства на всички социално слаби лица и семейства, получаващи енергийни помощи.
Отговорено в зала на 01/11/2013.
29/10/2013
Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно пътуването до Русия на целия кабинет на Министерство на културата.
Отговорено в зала на 29/10/2013.
13/12/2013
Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно сформирана работна група за изработване на проект за изпълнение и допълнение на Закона за културното наследство.
Писмен отговор на 13/12/2013.
28/03/2014
Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно размера на помощта за дете - близнак, което е второ в семейството и същевременно е дете с трайни увреждания.
Отговорено в зала на 28/03/2014.
06/06/2014
Питане към Петър Стоянович, Министър на културата относно средствата, които държавата трябва да осигури за редовни археологически проучвания, съгласно Закона за културното наследство.
Отговорено в зала на 06/06/2014.
30/05/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно полицейски произвол.
Отговорено в зала на 30/05/2014.
11/07/2014
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно внесената през предходната година държавна такса по чл. 30, ал.3 и променливата част по ал. 4, § 32 от Закона за хазарта.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно преведена целева субсидия за Национален фонд "Култура".
Писмен отговор на 11/07/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС