Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ
  • Дата на раждане : 13/12/1961 с. Любеново, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: georgi.gyokov@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
зам.-председател 19/06/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Финландия
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
05/07/2013
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно настояще и бъдеще на Летище Стара Загора.
Писмен отговор на 05/07/2013.
15/11/2013
Питане към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно настояще и бъдеще на "БДЖ" АД.
Отговорено в зала на 15/11/2013.
20/09/2013
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно жп гара Николаево.
Писмен отговор на 20/09/2013.
13/09/2013
Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно възможностите за осигуряване на средства (национални или европейски) за довършване на обект "Преустройство на сграда в център за рехабилитация и дом за възрастни хора" в гр. Николаево, обл. Стара Загора.
Писмен отговор на 13/09/2013.
13/09/2013
Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно реализиране на проект № 152 от 24.01.2012 г. "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ - Казанлък" към Национална схема за зелени инвестиции, и договор (рег. № НСЗИ 0029/17.07.2012 г.), сключен между община Казанлък и Националния доверителен екофонд (НДЕФ).
Писмен отговор на 13/09/2013.
11/10/2013
Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно публикувано съобщение във вестник "24 часа" за сключен анекс през май 2013 г. от министъра на отбраната от служебния кабинет Тодор Тагарев и посланика на САЩ Марси Рийс към действащ договор със САЩ за утилизация на стари боеприпаси.
Писмен отговор на 11/10/2013.
08/11/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно възможностите за осигуряване на необходимите средства за извършване на цялостна реконструкция на пътния участък път SZR 1226 с.Винарово - с.Могилово, Община Чирпан, Област Стара Загора.
Писмен отговор на 08/11/2013.
29/11/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно повторен въпрос за възможностите за осигуряване на необходимите средства за извършване на цялостна реконструкция на пътния участък - път SZR 1226 до с. Винарово и до с. Могилово, община Чирпан, област Стара Загора.
Писмен отговор на 29/11/2013.
22/11/2013
Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно нарушени трудови-осигурителни права на работниците и служителите в "Ремотекс - Раднево" ЕАД, изразяващо се в неизплащане на работни заплати за повече от шест месеца.
Писмен отговор на 22/11/2013.
13/12/2013
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно финансови задължения на "Мини Марица - Изток" ЕАД към "Ремотекс - Раднево" ЕАД.
Писмен отговор на 13/12/2013.
31/01/2014
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно предстоящ ремонт след авария на ж.п. гара Гурково и появилата се неофициална информация за закриване на 2-ри глух коловоз на същата гара.
Писмен отговор на 31/01/2014.
28/02/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно вероятността да бъде закрит Земеделски институт - Стара Загора.
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно вероятността да бъде закрит Земеделски институт - Стара Загора.
Писмен отговор на 28/02/2014.
25/07/2014
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Братя Даскалови.
Писмен отговор на 25/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Опан.
Писмен отговор на 25/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Павел баня.
Писмен отговор на 25/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Николаево.
Писмен отговор на 25/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Стара Загора.
Писмен отговор на 25/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Гурково.
Писмен отговор на 25/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Казанлък.
Писмен отговор на 25/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Мъглиж.
Писмен отговор на 25/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Чирпан.
Писмен отговор на 25/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Раднево.
Писмен отговор на 25/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Гълъбово.
Писмен отговор на 25/07/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС