Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДЕНИЦА ЗЛАТКОВА КАРАДЖОВА
ДЕНИЦА ЗЛАТКОВА КАРАДЖОВА
  • Дата на раждане : 16/07/1975 София, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;немски;руски;испански;
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 25-СОФИЯ 3;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: deniza.karadjova@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 21/05/2013
42-ро Народно събрание
временен парламентарен секретар 21/05/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА
член 19/06/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Австрия
председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Германия
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
05/07/2013
Въпрос към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно Заповед № 95-00-152/2012 г. на министъра на външните работи за одобрение на промени в Типов договор за извършване на официални преводи на документи и други книжа.
Отговорено в зала на 05/07/2013.
19/07/2013
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно Програма ВG07 "Инициативи за обществено здраве", финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009 - 2014 г.
Писмен отговор на 19/07/2013.
29/10/2013
Питане към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно комплексни мерки за преодоляване на проблеми, които могат да възникнат, вследствие на променената концепция на третирането на ДДС за водните проекти.
Отговорено в зала на 29/10/2013.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС