Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ
ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ
  • Дата на раждане : 15/08/1963 София, България
  • Професия: дипломиран експерт-счетоводител;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: dimitar.glavchev@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
зам.-председател на ПГ 21/05/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
член 11/09/2013 - 16/01/2014
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
член 11/09/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА
член 16/01/2014 - 05/08/2014
ДЕЛЕГАЦИЯ В ИНТЕРПЕРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ
зам.-ръководител 16/07/2014 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Украйна
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
30/05/2014
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно кореспонденция и документация, касаеща реализацията на газопровода " Южен поток".
Писмен отговор на 30/05/2014.
13/06/2014
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно Годишен отчет за дейността на Национална електрическа компания - ЕАД за 2013 г.
Писмен отговор на 13/06/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС