Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ
  • Дата на раждане : 28/04/1965 Поморие, България
  • Професия: мениджър;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 2-БУРГАС;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: dimitar.boychev@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Китай
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
12/07/2013
Питане към Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България относно изнесена в публичното пространство информация, че настоящият министър на инвестиционното проектиране Иван Данов неправомерно е получавал помощи за безработни от френската социална система.
Писмен отговор на 12/07/2013.
19/07/2013
Питане към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно доизграждане на четирилентов път "Бургас - Слънчев бряг".
Писмен отговор на 19/07/2013.
13/09/2013
Питане към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно освобождаване от длъжност на държавен служител на територията на община Руен.
Писмен отговор на 13/09/2013.
13/09/2013
Питане към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно преместване на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури(ИАРА) на територията на гр. Бургас.
Писмен отговор на 13/09/2013.
01/11/2013
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно преместване на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ на територията на гр. Бургас.
Отговорено в зала на 01/11/2013.
11/10/2013
Питане към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно политики за опазване правата на гражданите и създаване на демократични условия за работа на медиите.
Отговорено в зала на 11/10/2013.
01/11/2013
Питане към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно Селскостопанска академия.
Отговорено в зала на 01/11/2013.
01/11/2013
Питане към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно политиката на Министерството на земеделието и храните за подкрепа на необлагодетелствани, погранични, планински и полупланински райони.
Отговорено в зала на 01/11/2013.
01/11/2013
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно мерки, предприети от Министерство на земеделието и храните във връзка с избиването на домашни животни след констатирано огнище на болестта шарка.
Отговорено в зала на 01/11/2013.
29/11/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно заграждения около сградата на Народното събрание на Република България.
Отговорено в зала на 29/11/2013.
29/11/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно информация за присвояване на 12 000 евро от заместник-министъра на вътрешните работи Васил Маринов.
Отговорено в зала на 29/11/2013.
14/03/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно подготвяни промени в Изпълнителната Агенция по горите.
Отговорено в зала на 14/03/2014.
13/12/2013
Питане към Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие относно политиката по децентрализация на държавните органи и институции в Република България.
Отговорено в зала на 13/12/2013.
07/02/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно изнесена информация от медиите за неправомерни действия през 2008 г. на началника на кабинета на министъра на вътрешните работи Георги Великов, в качеството му на служител на Държавна агенция "Национална сигурност".
Отговорено в зала на 07/02/2014.
21/03/2014
Питане към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно откриване на отделение по "Пластика и изгаряния" в Многопрофилна болница за активно лечение - Бургас.
Отговорено в зала на 21/03/2014.
28/03/2014
Питане към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно откриване на факултет по "Обществено здраве и здравни грижи" към Университет "Проф. д-р Асен Златаров" в град Бургас.
Отговорено в зала на 28/03/2014.
21/03/2014
Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно рушаща се и опасна сграда, собственост на Министерството на правосъдието, в центъра на град Бургас.
Отговорено в зала на 21/03/2014.
28/02/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно финансиране на част от лечението на деца, болни от диабет, с инсулинови помпи.
Писмен отговор на 28/02/2014.
14/03/2014
Въпрос към Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие относно освобождаване на 150 служители на "Бургаски корабостроителници" АД и закриването на отрасъл, с традиции на територията на Бургаска област.
Отговорено в зала на 14/03/2014.
30/05/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно изграждането на "Северен обход" на Бургас, свързващ първокласни пътища 1-6 и 1-9.
Отговорено в зала на 30/05/2014.
30/05/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно доизграждане на четирилентов път "Бургас - Слънчев бряг".
Отговорено в зала на 30/05/2014.
11/04/2014
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно BG161PO003-2.3.02 "енергийна ефективност и зелена икономика", ОП "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007 - 2013.
Писмен отговор на 11/04/2014.
13/06/2014
Питане към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно политиката на Министерството на младежта и спорта за изграждане на спортна инфраструктура в малки населени места на територията на обл. Бургас.
Отговорено в зала на 13/06/2014.
11/07/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно информация за сключени договори с медии.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно информация за сключени договори с медии.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно информация за сключени договори с медии.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Станислав Атанасов, Министър на околната среда и водите относно информация за сключени договори с медии.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно информация за сключени договори с медии.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно информация за сключени договори с медии.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно информация за сключени договори с медии.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно информация за сключени договори с медии.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България относно информация за сключени договори с медии.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно информация за сключени договори с медии.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно информация за сключени договори с медии.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно информация за сключени договори с медии.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно информация за сключени договори с медии.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Станислав Атанасов, Министър на околната среда и водите относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно информация за сключени договори с медии.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно информация за сключени договори с медии.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно информация за сключени договори с медии.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно информация за сключени договори с медии.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
Писмен отговор на 11/07/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС