Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА
ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА
  • Дата на раждане : 15/05/1975 София, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: английски;немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 24-СОФИЯ 2;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: dzhema.grozdanova@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА
член 11/09/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Канада
председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
14/06/2013
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно регулацията в здравната система, предвид заявеното намерение за премахване на лимитите в болничната и извънболничната помощ.
Отговорено в зала на 14/06/2013.
11/10/2013
Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно причините за нарушения на учебен процес в НГДЕК "Константин Кирил Философ".
Писмен отговор на 11/10/2013.
25/10/2013
Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно предназначението на сградата на НГДЕК "Константин Кирил Философ", намиращ се в кв.Модерно предградие, ул."Баба" № 16.
Писмен отговор на 25/10/2013.
07/02/2014
Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно причините за спиране работата на Горещата телефонна линия за пострадали от насилие.
Писмен отговор на 07/02/2014.
14/03/2014
Въпрос към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно назначенията в специализираната администрация на Министерството на външните работи на кадри с обвързаност към структурите на бившата ДС.
Отговорено в зала на 14/03/2014.
13/06/2014
Въпрос към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно конкретната позиция на страната ни по отношение на Македония и нейното присъединяване към ЕС.
Писмен отговор на 13/06/2014.
11/07/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно приемане на "Национална здравна стратегия 2014-2020", № 402-03-1/22.01.2014 г., внесена от Министерски съвет.
Писмен отговор на 11/07/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС