Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ
  • Дата на раждане : 10/04/1976 Бургас, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 21-СЛИВЕН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: deyan.dechev@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА
член 19/06/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Аржентина
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - КНДР
зам.-председател 17/10/2013 - 01/07/2014
Група за приятелство България - КНДР
председател 02/07/2014 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
19/07/2013
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно неизпълнение на КТД от 09 август 2012 г. в частта "Работна заплата и допълнителни възнаграждения" в ДМСТД - гр.Сливен.
Писмен отговор на 19/07/2013.
19/07/2013
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно сигнал от група директори на училища в област Сливен.
Писмен отговор на 19/07/2013.
13/09/2013
Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно финансиране на програма "Българските библиотеки - съвременни центрове на четене и информираност" за 2013 г.
Писмен отговор на 13/09/2013.
29/11/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно сигнал относно строежа на пречиствателната станция в град Сливен.
Писмен отговор на 29/11/2013.
20/12/2013
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно бъдещето на Селекционния център по животновъдство в Сливен.
Писмен отговор на 20/12/2013.
20/12/2013
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно оборудването на лаборатория към Селекционния център по животновъдство в Сливен.
Писмен отговор на 20/12/2013.
20/12/2013
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно сигнал от Националния Съюз на Говедовъдите в България.
Писмен отговор на 20/12/2013.
28/02/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно проект за отводняване на с. Старо село.
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно проект за отводняване на с. Старо село.
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно проект за отводняване на с. Бозаджий.
Писмен отговор на 28/02/2014.
30/05/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно превенция на риска от странични реакции от ваксината БЦЖ и останалите задължителни ваксини.
Писмен отговор на 30/05/2014.
30/05/2014
Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно съдбата на кромлеха при Старо Железаре.
Писмен отговор на 30/05/2014.
11/04/2014
Въпрос към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно становище относно особения статут на Тараклийския район в рамките на Република Молдова.
Писмен отговор на 11/04/2014.
30/05/2014
Въпрос към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно учредяването на българско консулство на територията на област Тараклия в Молдова.
Писмен отговор на 30/05/2014.
11/07/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно финансиране на ВиК проекти на малките населени места.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Станислав Атанасов, Министър на околната среда и водите относно достъп на малките населени места до средствата, предвидени по Приоритетна ос 1 от ОПОС 2014-2020.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно жп транспорт през гр. Кермен.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно мерките, които Министерството на земеделието и храните предвижда за подпомагане на селекционно-племенната работа в сферата на говедовъдството.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно забравени средства към Асоциацията на развъдчиците на черношарена порода в България (РЧШПБ) - гр. Добрич.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно проектно предложение за спешен ремонт на Акушеро-гинекологично отделение на Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Иван Селимински" АД - гр.Сливен.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно проблеми, свързани с пазара на мляко и млечни продукти у нас.
Писмен отговор на 11/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно Център за сътрудничество с бесарабско-таврийската диаспора в гр. Сливен.
Писмен отговор на 25/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно възможности за финансиране на Тридесет и четвъртия кръг от Рали "Сливен".
Писмен отговор на 25/07/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС