Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА
ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА
  • Дата на раждане : 09/06/1972 Сливен, България
  • Професия: икономист;юрист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 21-СЛИВЕН;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: desislava.taneva@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
член 11/09/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Италия
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
13/09/2013
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно невключване на производителите на плодове в обхвата на предоставената държавна помощ de minimis съгласно Регламент (ЕО) № 1535/2007 на земеделски производители на зеленчуци полско, градинско и оранжерийно производство през 2013 г.
Писмен отговор на 13/09/2013.
13/09/2013
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно определяне на доставчик на ушни марки за животни.
Писмен отговор на 13/09/2013.
13/09/2013
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.
Писмен отговор на 13/09/2013.
20/09/2013
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно невключване на производители на картофи от област Сливен и други области в обхвата на предоставената държавна помощ, съгласно Регламент /ЕО/ № 1535/2007, на регистрираните по Наредба № 3 от 1999 г. производители на картофи през 2013 г.
Писмен отговор на 20/09/2013.
01/11/2013
Питане към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно несъстоял се прием по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" и мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране".
Отговорено в зала на 01/11/2013.
01/11/2013
Питане към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно политиката в млечния сектор.
Отговорено в зала на 01/11/2013.
01/11/2013
Питане към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно Селскостопанска академия.
Отговорено в зала на 01/11/2013.
01/11/2013
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно проблеми в доставката на ушни марки за животновъдите и сключване на договори с частнопрактикуващите ветеринарни лекари за изпълнение на държавната имунопрофилактична програма.
Отговорено в зала на 01/11/2013.
01/11/2013
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно указания за схема на държавна помощ "Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по "Национална програма от мерки за контрол на почвените неприятели по картофите от сем. Телени червеи през 2013 г.
Писмен отговор на 01/11/2013.
14/03/2014
Питане към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно груби нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото прилагане.
Отговорено в зала на 14/03/2014.
14/03/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно подготвяни промени в Изпълнителната Агенция по горите.
Отговорено в зала на 14/03/2014.
21/03/2014
Питане към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно цялостната политика и организация на работа по ос 4 от Програмата за развитие на селските райони.
Отговорено в зала на 21/03/2014.
28/02/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно прилагане на доброволна схема за подпомагане, "Обвързано с производството подпомагане", ОСП 2014 - 2020.
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно усвоени средства по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013.
Писмен отговор на 28/02/2014.
21/03/2014
Питане към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно политики за подкрепа в сектор Пчеларство.
Отговорено в зала на 21/03/2014.
13/06/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно прояви на самоуправство, лобизъм и неспазване на Закон за лова и опазване на дивеча от служители на Изпълнителна агенция по горите и Министерство на земеделието и храните.
Писмен отговор на 13/06/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС