Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА
ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА
 • Дата на раждане : 09/06/1972 Сливен, България
 • Професия: икономист;юрист;
 • Езици: английски;
 • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
 • Изборен район: 21-СЛИВЕН;
 • Участие в предишно НС: 41 НС;
 • E-mail: desislava.taneva@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  член 11/09/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Италия
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  13/09/2013
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно невключване на производителите на плодове в обхвата на предоставената държавна помощ de minimis съгласно Регламент (ЕО) № 1535/2007 на земеделски производители на зеленчуци полско, градинско и оранжерийно производство през 2013 г.
  Писмен отговор на 13/09/2013.
  13/09/2013
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно определяне на доставчик на ушни марки за животни.
  Писмен отговор на 13/09/2013.
  13/09/2013
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.
  Писмен отговор на 13/09/2013.
  20/09/2013
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно невключване на производители на картофи от област Сливен и други области в обхвата на предоставената държавна помощ, съгласно Регламент /ЕО/ № 1535/2007, на регистрираните по Наредба № 3 от 1999 г. производители на картофи през 2013 г.
  Писмен отговор на 20/09/2013.
  01/11/2013
  Питане към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно несъстоял се прием по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" и мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране".
  Отговорено в зала на 01/11/2013.
  01/11/2013
  Питане към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно политиката в млечния сектор.
  Отговорено в зала на 01/11/2013.
  01/11/2013
  Питане към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно Селскостопанска академия.
  Отговорено в зала на 01/11/2013.
  01/11/2013
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно проблеми в доставката на ушни марки за животновъдите и сключване на договори с частнопрактикуващите ветеринарни лекари за изпълнение на държавната имунопрофилактична програма.
  Отговорено в зала на 01/11/2013.
  01/11/2013
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно указания за схема на държавна помощ "Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по "Национална програма от мерки за контрол на почвените неприятели по картофите от сем. Телени червеи през 2013 г.
  Писмен отговор на 01/11/2013.
  14/03/2014
  Питане към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно груби нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото прилагане.
  Отговорено в зала на 14/03/2014.
  14/03/2014
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно подготвяни промени в Изпълнителната Агенция по горите.
  Отговорено в зала на 14/03/2014.
  21/03/2014
  Питане към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно цялостната политика и организация на работа по ос 4 от Програмата за развитие на селските райони.
  Отговорено в зала на 21/03/2014.
  28/02/2014
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно прилагане на доброволна схема за подпомагане, "Обвързано с производството подпомагане", ОСП 2014 - 2020.
  Писмен отговор на 28/02/2014.
  28/02/2014
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно усвоени средства по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013.
  Писмен отговор на 28/02/2014.
  21/03/2014
  Питане към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно политики за подкрепа в сектор Пчеларство.
  Отговорено в зала на 21/03/2014.
  13/06/2014
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно прояви на самоуправство, лобизъм и неспазване на Закон за лова и опазване на дивеча от служители на Изпълнителна агенция по горите и Министерство на земеделието и храните.
  Писмен отговор на 13/06/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС