Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ АВРАМОВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ АВРАМОВ
  • Дата на раждане : 02/10/1943 Враца, България
  • Професия: журналист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "Атака" 7.30%;
  • Изборен район: 22-СМОЛЯН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: d.avramov@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
Нечленуващи в ПГ
член 04/08/2014 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА
член 19/06/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
зам.-председател 19/06/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Чехия
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Украйна
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС