Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА
ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА
  • Дата на раждане : 27/09/1971 с. Добра поляна, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: руски;турски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "Движение за права и свободи" 11.31%;
  • Изборен район: 2-БУРГАС;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: DMustafa@parliament.bg


Срещи в изборния район
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
зам.-председател 19/06/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Беларус
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Йордания
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Литва
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
01/11/2013
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно извършваните строително-ремонтни работи по магистралната жп линия от км 0+000 гара Карнобат до 75+807, що се отнася до спирка Струя, в междугарието Търнак - Аспарухово.
Писмен отговор на 01/11/2013.
01/11/2013
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно опростяване на процедурата за добив на дървесина за отопление от държавния горски фонд, от граждани със собствени сили и средства.
Отговорено в зала на 01/11/2013.
28/03/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно почистване от плевелни видове риби на езерата "Мандра" и "Вая" край Бургас.
Писмен отговор на 28/03/2014.
28/02/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно неизплащане на субсидии на животновъди от с. Драгово, община Карнобат.
Писмен отговор на 28/02/2014.
25/07/2014
Въпрос към Станислав Атанасов, Министър на околната среда и водите относно редуциране на някои автоматични измервателни станции (АИС) за контролни измервания и закриване на Лабораторията за извършване на контролни измервания от неподвижни точкови източници, на територията на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Бургас.
Писмен отговор на 25/07/2014.
30/05/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно извършване на ремонтни дейности на път III - 208 от км 51+130 до км 94+231, за територията на общ. Руен.
Отговорено в зала на 30/05/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС