Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЕМИЛ ЙОРДАНОВ РАДЕВ
ЕМИЛ ЙОРДАНОВ РАДЕВ
 • Дата на раждане : 26/05/1971 ,
 • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
 • Изборен район: 3-ВАРНА;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: emil.radev@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 19/06/2014
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
  член 11/09/2013 - 19/06/2014
  Група за приятелство България - Ирак
  зам.-председател 17/10/2013 - 19/06/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  12/07/2013
  Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно предприемане на спешни мерки и действия относно унищожаването на над 2600 тона от опасното отровно вещество "ТРИХЛОРЕТАН", съхранявано на неохранявана територия в необезопасени резервоари в гр. Девня, Промишлена зона - юг, и за обезопасяване и осигуряване на охрана на резервоара, в който се съхранява опасното вещество.
  Писмен отговор на 12/07/2013.
  13/09/2013
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно писмо изх. № 34460 от 15.08.2013 г. на Областна дирекция Варна на Министерството на вътрешните работи до областния координатор на ПП ГЕРБ - Варна, с искане на МВР да бъде предоставен списък "на всички новопостъпили членове на ПП ГЕРБ от област Варна, от началото на годината до 30.06.2013 г., и данни в кои общински структури са подали заявленията си за членство всички новоприети членове на партията от област Варна от началото на годината".
  Отговорено в зала на 13/09/2013.
  29/10/2013
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно закриване на Центровете за специализация и професионална подготовка към МВР в гр.Варна и гр.Казанлък.
  Писмен отговор на 29/10/2013.
  08/11/2013
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно спазването на изискванията за компенсиране на работата, извън редовното работно време в Министерството на вътрешните работи.
  Отговорено в зала на 08/11/2013.
  29/11/2013
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно настаняване на бежанци на територията на община Варна.
  Писмен отговор на 29/11/2013.
  13/12/2013
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно условията за настаняване и размера на изразходваните средства за командированите служители на Министерството на вътрешните работи за охрана на държавната граница и на протестите в София.
  Отговорено в зала на 13/12/2013.
  28/02/2014
  Въпрос към Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България относно Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на Иван Великов областен управител на област с административен център Варна с която са върнати за преразглеждане решения обективирани в Протокол № 26 от заседание на Общински съвет - Варна проведено на 13, 14.12.2013 г. и незаконосъобразните действия на областния управител във връзка с гореописаната заповед.
  Писмен отговор на 28/02/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС