Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЕМАНУЕЛА ЗДРАВКОВА СПАСОВА
ЕМАНУЕЛА ЗДРАВКОВА СПАСОВА
  • Дата на раждане : 24/01/1966 София, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: emanouela.spassova@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Ирландия
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
25/10/2013
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно обявен търг за предоставяне под наем на тринадесет търговски обекта, намиращи се на територията на "Летище София" ЕАД.
Отговорено в зала на 25/10/2013.
28/02/2014
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно събиране на такса шум /екологична/ от летищата за обществено ползване.
Отговорено в зала на 28/02/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС