Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ
  • Дата на раждане : 24/07/1962 Велико Търново, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 4-ВЕЛИКО ТЪРНОВО;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: evgeni.stoev@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Мексико
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
11/10/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно очертаваща се тенденция за завишаване на жалбите на граждани срещу служители на МВР за превишаване на правомощията им.
Отговорено в зала на 11/10/2013.
11/07/2014
Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно реализация на програмите за заетост.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно летище Горна Оряховица.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно нивата на заетостта и безработицата.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно строителството на АМ "Хемус".
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно програми за финансиране, изграждане и ремонт на второкласни и третокласни пътища.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно изпълнението на проекти по Дунавската стратегия на ЕС.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно политиката на МВР за борбата с едрата организирана престъпност.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България относно цялостната политика на правителството за стратегическите приоритети на изпълнителната власт за изминалата година от управлението.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно състоянието на В и К дружествата.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно цялостната кадрова политика след вливането на ГДБОП и ДАНС и извършените реформи в Министерството на вътрешните работи.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно политиката на Министерството на вътрешните работи относно битовата престъпност.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно баланса между изплатените вноски за членство в ЕС и получените от Р България средства.
Писмен отговор на 11/07/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС