Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ
  • Дата на раждане : 15/12/1974 София, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: zhelyo.boychev@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
член 19/06/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
21/06/2013
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно състоянието на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".
Отговорено в зала на 21/06/2013.
21/06/2013
Питане към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно политиката на Министерството на икономиката и енергетиката за бъдещата Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за следващия програмен период 2014 - 2020.
Отговорено в зала на 21/06/2013.
31/01/2014
Въпрос към Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България относно предложение за еврокомисар от Република България.
Отговорено в зала на 31/01/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС