Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
  • Дата на раждане : 13/08/1975 Шумен, България
  • Професия: юрист;историк;
  • Езици: английски;немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 30-ШУМЕН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: i.ivanov@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
член 01/08/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Азербайджан
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Грузия
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Ирландия
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Туркменистан
зам.-председател 06/03/2014 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
05/07/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно дейност на "ВиК - Шумен" ООД.
Отговорено в зала на 05/07/2013.
13/09/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно ремонт на главен път Е7 в участъка Шумен-Преслав-Върбица.
Писмен отговор на 13/09/2013.
20/12/2013
Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно водоползване и дейност на МВЕЦ "Моста", язовир "Тича".
Писмен отговор на 20/12/2013.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС