Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
 • Дата на раждане : 13/08/1975 Шумен, България
 • Професия: юрист;историк;
 • Езици: английски;немски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
 • Изборен район: 30-ШУМЕН;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: i.ivanov@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
  член 01/08/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Азербайджан
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Грузия
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Ирландия
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Туркменистан
  зам.-председател 06/03/2014 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  05/07/2013
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно дейност на "ВиК - Шумен" ООД.
  Отговорено в зала на 05/07/2013.
  13/09/2013
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно ремонт на главен път Е7 в участъка Шумен-Преслав-Върбица.
  Писмен отговор на 13/09/2013.
  20/12/2013
  Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно водоползване и дейност на МВЕЦ "Моста", язовир "Тича".
  Писмен отговор на 20/12/2013.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС