Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ИРЕНА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА
ИРЕНА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА
 • Дата на раждане : 12/10/1966 с. Дълбок извор, България
 • Професия: юрист;
 • Езици: английски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
 • Изборен район: 29-ХАСКОВО;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: irena.uzunova@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Уругвай
  председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  13/12/2013
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно провеждането на административната реформа и изпълнението на стратегическата цел за прозрачна и отговорна пред обществото администрация.
  Писмен отговор на 13/12/2013.
  13/12/2013
  Въпрос към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно провеждането на административната реформа и изпълнението на стратегическата цел за прозрачна и отговорна пред обществото администрация.
  Писмен отговор на 13/12/2013.
  13/12/2013
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно провеждането на административната реформа и изпълнението на стратегическата цел за прозрачна и отговорна пред обществото администрация.
  Писмен отговор на 13/12/2013.
  13/12/2013
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно провеждането на административната реформа и изпълнението на стратегическата цел за прозрачна и отговорна пред обществото администрация.
  Писмен отговор на 13/12/2013.
  13/12/2013
  Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно провеждането на административната реформа и изпълнението на стратегическата цел за прозрачна и отговорна пред обществото администрация.
  Писмен отговор на 13/12/2013.
  13/12/2013
  Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно провеждането на административната реформа и изпълнението на стратегическата цел за прозрачна и отговорна пред обществото администрация.
  Писмен отговор на 13/12/2013.
  13/12/2013
  Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно провеждането на административната реформа и изпълнението на стратегическата цел за прозрачна и отговорна пред обществото администрация.
  Писмен отговор на 13/12/2013.
  13/12/2013
  Въпрос към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно провеждането на административната реформа и изпълнението на стратегическата цел за прозрачна и отговорна пред обществото администрация.
  Писмен отговор на 13/12/2013.
  13/12/2013
  Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно провеждането на административната реформа и изпълнението на стратегическата цел за прозрачна и отговорна пред обществото администрация.
  Писмен отговор на 13/12/2013.
  13/12/2013
  Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно провеждането на административната реформа и изпълнението на стратегическата цел за прозрачна и отговорна пред обществото администрация.
  Писмен отговор на 13/12/2013.
  13/12/2013
  Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно провеждането на административната реформа и изпълнението на стратегическата цел за прозрачна и отговорна пред обществото администрация.
  Писмен отговор на 13/12/2013.
  13/12/2013
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно провеждането на административната реформа и изпълнението на стратегическата цел за прозрачна и отговорна пред обществото администрация.
  Писмен отговор на 13/12/2013.
  13/12/2013
  Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно провеждането на административната реформа и изпълнението на стратегическата цел за прозрачна и отговорна пред обществото администрация.
  Писмен отговор на 13/12/2013.
  13/12/2013
  Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно провеждането на административната реформа и изпълнението на стратегическата цел за прозрачна и отговорна пред обществото администрация.
  Писмен отговор на 13/12/2013.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС