Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЙОРДАНКА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА
ЙОРДАНКА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА
  • Дата на раждане : 07/07/1972 Варна, България
  • Професия: социален мениджър;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: yordanka.yordanova@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Холандия
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
21/03/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно достъп на пациентите от област Варна до спешна и неотложна помощ.
Отговорено в зала на 21/03/2014.
24/01/2014
Питане към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно подобряване условията на труд на социалните работници в област Варна, както и увеличаване на техните трудови възнаграждения.
Отговорено в зала на 24/01/2014.
28/03/2014
Питане към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно промяна в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
Отговорено в зала на 28/03/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС