Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА
КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА
  • Дата на раждане : 10/11/1960 Сливен, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: английски;френски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 11-ЛОВЕЧ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: cornelia.marinova@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Мароко
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
11/10/2013
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно утвърждаване на списъка на учениците с хронични заболявания, които да се насочат за обучение в оздравително училище през учебната 2013/14 г.
Писмен отговор на 11/10/2013.
11/10/2013
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно използване и стопанисване на сгради - публична държавна собственост, в които в миналото са се помещавали физиотерапия, кожно, инфекциозно и белодробни отделения на МБАЛ "Проф. Д-р Параскев Стоянов" - Ловеч.
Писмен отговор на 11/10/2013.
25/10/2013
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно оптимизиране реда за набавяне на документи за завършено образование при записване на учениците в училищата към местата за лишаване от свобода.
Писмен отговор на 25/10/2013.
29/10/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно актуална информация за колективните средства за защита в област Ловеч.
Писмен отговор на 29/10/2013.
29/10/2013
Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно определяне на целеви средства в бюджет 2014 по Закона за управление на отпадъците.
Отговорено в зала на 29/10/2013.
31/01/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно политиката на Министерството на образованието и науката в системата на висшето образование, при подготовка на учители.
Отговорено в зала на 31/01/2014.
01/11/2013
Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно осъществен контрол по спазване условията на комплексно разрешително за "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин".
Писмен отговор на 01/11/2013.
15/11/2013
Въпрос към Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България относно провеждането на административната реформа и изпълнението на стратегическата цел за прозрачна и отговорна пред обществото администрация.
Писмен отговор на 15/11/2013.
15/11/2013
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно провеждането на административната реформа и изпълнението на стратегическата цел за прозрачна и отговорна пред обществото администрация.
Писмен отговор на 15/11/2013.
22/11/2013
Въпрос към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно осъществен контрол по & 123, ал. 1 от ПЗР към ЗИДЗУТ.
Писмен отговор на 22/11/2013.
13/12/2013
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно провеждането на административната реформа и изпълнението на стратегическата цел за прозрачна и отговорна пред обществото администрация.
Писмен отговор на 13/12/2013.
13/12/2013
Въпрос към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно провеждането на административната реформа и изпълнението на стратегическата цел за прозрачна и отговорна пред обществото администрация.
Писмен отговор на 13/12/2013.
13/12/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно провеждането на административната реформа и изпълнението на стратегическата цел за прозрачна и отговорна пред обществото администрация.
Писмен отговор на 13/12/2013.
13/12/2013
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно провеждането на административната реформа и изпълнението на стратегическата цел за прозрачна и отговорна пред обществото администрация.
Писмен отговор на 13/12/2013.
13/12/2013
Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно провеждането на административната реформа и изпълнението на стратегическата цел за прозрачна и отговорна пред обществото администрация.
Писмен отговор на 13/12/2013.
13/12/2013
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно провеждането на административната реформа и изпълнението на стратегическата цел за прозрачна и отговорна пред обществото администрация.
Писмен отговор на 13/12/2013.
13/12/2013
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно провеждането на административната реформа и изпълнението на стратегическата цел за прозрачна и отговорна пред обществото администрация.
Писмен отговор на 13/12/2013.
13/12/2013
Въпрос към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно провеждането на административната реформа и изпълнението на стратегическата цел за прозрачна и отговорна пред обществото администрация.
Писмен отговор на 13/12/2013.
13/12/2013
Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно провеждането на административната реформа и изпълнението на стратегическата цел за прозрачна и отговорна пред обществото администрация.
Писмен отговор на 13/12/2013.
13/12/2013
Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно провеждането на административната реформа и изпълнението на стратегическата цел за прозрачна и отговорна пред обществото администрация.
Писмен отговор на 13/12/2013.
13/12/2013
Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно провеждането на административната реформа и изпълнението на стратегическата цел за прозрачна и отговорна пред обществото администрация.
Писмен отговор на 13/12/2013.
13/12/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно провеждането на административната реформа и изпълнението на стратегическата цел за прозрачна и отговорна пред обществото администрация.
Писмен отговор на 13/12/2013.
13/12/2013
Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно провеждането на административната реформа и изпълнението на стратегическата цел за прозрачна и отговорна пред обществото администрация.
Писмен отговор на 13/12/2013.
13/12/2013
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно провеждането на административната реформа и изпълнението на стратегическата цел за прозрачна и отговорна пред обществото администрация.
Писмен отговор на 13/12/2013.
13/12/2013
Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно предоставяне на допълнителна информация по спазване условията на комплексно разрешително за "Регионално депо за неопасни отпадъци" за общините Ловеч, Летница и Угърчин.
Писмен отговор на 13/12/2013.
17/01/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно осигуряването с педагогически персонал, по смисъла на Наредба 7/2000 г., на ЦДГ "Люляче" и ОДЗ "Кокиче", общ. Ловеч, обл. Ловеч.
Писмен отговор на 17/01/2014.
31/01/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно назначение на началник на Общинска служба "Земеделие" - Ловеч.
Писмен отговор на 31/01/2014.
07/02/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно предприемане на спешни меки за укрепване дигите на р. Вит край с. Торос и с. Дерманци.
Писмен отговор на 07/02/2014.
24/01/2014
Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно предприемане на мерки за решаване на поставените от служителите на затворите проблеми.
Писмен отговор на 24/01/2014.
24/01/2014
Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно предприемане на мерки за решаване на поставените от служителите на затворите проблеми.
Писмен отговор на 24/01/2014.
28/02/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно освобождаване на държавни служители в Областна дирекция на МВР - Ловеч.
Отговорено в зала на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно финансиране на мерки за привличане и задържане на педагогическите кадри.
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно разработен модел на финансиране по единни разходни стандарти (ЕРС) на извънучилищните педагогически учреждения.
Писмен отговор на 28/02/2014.
21/03/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно Държавен образователен стандарт за спортно-материална база в училище.
Писмен отговор на 21/03/2014.
14/03/2014
Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно реализиране целите на стратегията за цялостно модернизиране на администрацията.
Писмен отговор на 14/03/2014.
14/03/2014
Въпрос към Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България относно политиката на правителството за развитие на държавната администрация.
Писмен отговор на 14/03/2014.
21/03/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно осигуряване на средства на по ПМС 129/11.07.2000 г през 2014 г.
Писмен отговор на 21/03/2014.
11/04/2014
Питане към Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие относно политиката на реформи в администрацията.
Отговорено в зала на 11/04/2014.
11/04/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно съдбата на охранителната техника, монтирана в регионални исторически музеи, след прекратяване на договора със СОД МВР.
Отговорено в зала на 11/04/2014.
11/04/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно осъществен контрол на дейността на българското неделно училище в гр.Палма, Кралство Испания.
Писмен отговор на 11/04/2014.
30/05/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно осъществен контрол от Министерството на образоването и науката по спазване на Писмо-указание за прилагане системата на делегирани бюджети през 2014 г.
Писмен отговор на 30/05/2014.
30/05/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно осъществен контрол от Министерството на вътрешните работи на областните дирекции на МВР при съкращение на служители със спомагателни функции.
Отговорено в зала на 30/05/2014.
30/05/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно прекратени несвойствени за Министерството на вътрешните работи търговски дейности.
Отговорено в зала на 30/05/2014.
30/05/2014
Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно бъдещето на проект "Нови възможности за лекарите в България".
Писмен отговор на 30/05/2014.
30/05/2014
Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно чистотата на атмосферния въздух в с.Златна Панега, Община Ябланица, Област Ловеч.
Писмен отговор на 30/05/2014.
30/05/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно качеството на питейната вода в с. Златна Панега.
Писмен отговор на 30/05/2014.
30/05/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно реалното противодействие на контрабандата.
Писмен отговор на 30/05/2014.
30/05/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно дознание № 159/2010 г. по описа на ОД МВР - Ловеч.
Писмен отговор на 30/05/2014.
30/05/2014
Въпрос към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно осигуряване средства за ремонтни дейности във физкултурния салон на ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" - Ловеч.
Писмен отговор на 30/05/2014.
30/05/2014
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно осъществен контрол от МОН по спазване на Писмо-указание за прилагане системата на делегирани бюджети през 2014 г.
Писмен отговор на 30/05/2014.
30/05/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно реализиране на политиката по "Прекратяване изпълнението на несвойствени за министерството дейности".
Отговорено в зала на 30/05/2014.
06/06/2014
Питане към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно методика за отчитане приноса на училището за развитие на учениците.
Отговорено в зала на 06/06/2014.
11/07/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно изграждане на довеждащ водопровод за водоснабдяване на с. Радювене, община Ловеч.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно постигнатия напредък на проект по ОПОС "Подобрение на водоснабдителната и канализационна система на град Ловеч".
Писмен отговор на 11/07/2014.
13/06/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно постигнатия напредък на проект по ОПРР "Подкрепа за развитие на туристическите атракции в община Ловеч".
Писмен отговор на 13/06/2014.
13/06/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно откази за финансиране на заявления за подпомагане на храмовете в с. Ъглен, с.Бежаново и гр. Луковит, обл. Ловеч.
Отговорено в зала на 13/06/2014.
11/07/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно състоянието на моста над р. Златна Панега при с. Петревене, общ. Луковит, обл. Ловеч.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно предприемане на мерки за подобряване качеството на питейната вода в с. Дерманци, общ. Луковит, обл. Ловеч.
Писмен отговор на 11/07/2014.
13/06/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно кадрови промени в общинските служби по земеделие в област Ловеч.
Отговорено в зала на 13/06/2014.
11/07/2014
Въпрос към Станислав Атанасов, Министър на околната среда и водите относно реализация на проекти, одобрени за финансиране от Управителния съвет на Националния доверителен екофонд.
Отговорено в зала на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно осигуряване обществения ред и сигурност в общ. Ловеч.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно численост на персонала по длъжностно разписание във ВиК АД - Ловеч.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно одобрен бюджет по програмата за намаляване на безводието през 2014 г. за подобряване качеството на питейната вода в с. Дерманци, община Луковит, област Ловеч.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно осигурителните вноски, от януари до март 2014 г. във ВиК АД - Ловеч, за лица по трудово правоотношение.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Станислав Атанасов, Министър на околната среда и водите относно изплатени средства на подизпълнители по проект по ОПОС "Подобрение на водоснабдителната и канализационна система на град Ловеч".
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно осигуряване на допълнително водоснабдяване на с. Радювене, общ. Ловеч.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно предприемане на мерки към длъжниците на ВиК АД - Ловеч.
Писмен отговор на 11/07/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС