Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
  • Дата на раждане : 04/11/1954 Шумен, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: руски;турски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 30-ШУМЕН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: lyubomir.hristov@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ОТБРАНА
член 11/09/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
13/09/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно извършване на полицейска регистрация на физически лица, привлечени в качеството на обвиняеми по реда на НПК и заемащи висши държавни длъжности.
Писмен отговор на 13/09/2013.
13/09/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно проведена операция на Министерството на вътрешните работи на 23 и 24 юли 2013 г., по извеждане на министри и народни представители от сградата на Народното събрание, и действия на щаба по провеждане на операцията.
Отговорено в зала на 13/09/2013.
11/10/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно очертаваща се тенденция за завишаване на жалбите на граждани срещу служители на МВР за превишаване на правомощията им.
Отговорено в зала на 11/10/2013.
25/10/2013
Питане към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно политиката на ръководството на Министерството на вътрешните работи по повод перспективите пред Сигнално-охранителната дейност, осъществявана от структурите на вътрешното министерство.
Отговорено в зала на 25/10/2013.
25/10/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно очертаваща се тенденция за завишаване броя на въоръжените грабежи на територията на страната.
Отговорено в зала на 25/10/2013.
08/11/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно спазването на изискванията за компенсиране на работата, извън редовното работно време в Министерството на вътрешните работи.
Отговорено в зала на 08/11/2013.
08/11/2013
Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно предоставяне на освободени войскови райони за настаняване на бежанци.
Писмен отговор на 08/11/2013.
22/11/2013
Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно осигуряване на финансови средства за извършване на основен ремонт на сградата на щаба на бившето Военно училище в гр. Шумен.
Писмен отговор на 22/11/2013.
13/12/2013
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно липсата на противогрипна ваксина в аптечната мрежа и в РЗИ.
Писмен отговор на 13/12/2013.
20/12/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно състоянието и промяната на криминалната обстановка в страната.
Отговорено в зала на 20/12/2013.
17/01/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно зачестил и нараснал ръст на противозаконно отнемане на автомобили.
Отговорено в зала на 17/01/2014.
31/01/2014
Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно водоснабдяването от яз. Тича за питейно-битово водоснабдяване.
Писмен отговор на 31/01/2014.
06/06/2014
Питане към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно кадровата политика на принципала по отношение на търговското дружество "ТЕРЕМ" ЕАД.
Отговорено в зала на 06/06/2014.
04/04/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно извършено пътно-транспортно произшествие от служител на ОД на МВР, гр. Шумен.
Отговорено в зала на 04/04/2014.
28/03/2014
Въпрос към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно намерение за разкриване на Консулство на Република Турция в гр. Шумен.
Писмен отговор на 28/03/2014.
11/04/2014
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно освоождаване от длъжност на Началник пощенска станция в гр. Шумен.
Писмен отговор на 11/04/2014.
11/04/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно освобождаване на държавни служители и ЛРТП в МВР и ОД МВР гр. Шумен.
Писмен отговор на 11/04/2014.
13/06/2014
Питане към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно политиката на Министерството на младежта и спорта за изграждане на спортна инфраструктура в малки населени места на територията на обл. Шумен.
Отговорено в зала на 13/06/2014.
06/06/2014
Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно политически назначения в Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”-Варна.
Отговорено в зала на 06/06/2014.
Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно социалната политика на Министерство на отбраната.
Писмен отговор на .
Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно смяна на постоянния секретар на Министерството на отбраната.
Писмен отговор на .
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС