Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЗЛАТКО ТОНЕВ ЗЛАТЕВ
ЗЛАТКО ТОНЕВ ЗЛАТЕВ
  • Дата на раждане : 04/10/1953 Бургас, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: френски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 33.98%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС: 38 НС;
  • E-mail: zlatkozlatev@abv.bg
Парламентарна дейност
40-то Народно събрание
член 11/07/2005 - 25/06/2009
Комисия по енергетиката
член 24/08/2005 - 25/06/2009
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС