Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
МИНЧО МЪНЧЕВ МИНЧЕВ
МИНЧО МЪНЧЕВ МИНЧЕВ
  • Дата на раждане : 25/09/1944 с. Коларово, България
  • Професия: журналист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 6-ВРАЦА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: mincho.minchev@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Кипър
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Палестина
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
05/07/2013
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно разработване на учебни планове в периода 2011-2013 г.
Отговорено в зала на 05/07/2013.
14/03/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно държавната профилактична програма за задължителните мерки за профилактика и борба срещу болестите по животните през 2014 г.
Отговорено в зала на 14/03/2014.
28/02/2014
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно проект на Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта на европейските структурни инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г., версия 2.0 от 28.05.2013 г., в частта за жп транспорта.
Отговорено в зала на 28/02/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС