Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
МИЛКА ДОНЧЕВА ХРИСТОВА
МИЛКА ДОНЧЕВА ХРИСТОВА
  • Дата на раждане : 07/11/1957 Левски, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 4-ВЕЛИКО ТЪРНОВО;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: milka.hristova@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
11/10/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно ремонт на разрушена асфалтова настилка и изцяло амортизиран път № III-502 - гр. Полски Тръмбеш-Обединение-Горна Липница-Патреш, и № III-405 - Добромирка-Павликени-Свищов.
Отговорено в зала на 11/10/2013.
19/07/2013
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно оказване съдействие за лечение на Александър Стефанов Алексиев от гр. Павликени, обл. Великотърновска, ул."Кирил и Методий" № 6.
Писмен отговор на 19/07/2013.
11/10/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно ремонт на пътен участък и рушащ се мост - с. Карайсен, обл. В.Търново.
Писмен отговор на 11/10/2013.
22/11/2013
Въпрос към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно проект на финансово подпомагане за обект: "Ремонт на подова настилка в голяма и малка спортна зали към спортната зала "Йордан Петров-Графа" в гр.Павликени.
Писмен отговор на 22/11/2013.
28/03/2014
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно регулиране на телевизионния и радио сигнал в гр. Бяла черква и с. Паскалевец, общ. Павликени.
Писмен отговор на 28/03/2014.
04/04/2014
Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно предстояща реформа на системата за изплащане на пенсии за инвалидност от НОИ и системата от помощи и права за хора с увреждания.
Писмен отговор на 04/04/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС