Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ
НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ
  • Дата на раждане : 19/12/1983 Севлиево, България
  • Професия: експерт регионално развитие;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 11-ЛОВЕЧ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: nikolay.nankov@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Бразилия
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Ливан
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
29/10/2013
Питане към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно политиката в областта на кадастъра.
Отговорено в зала на 29/10/2013.
18/10/2013
Питане към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно актове за държавна собственост за Студентски град.
Писмен отговор на 18/10/2013.
18/10/2013
Питане към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно актове за държавна собственост за Студентски град.
Писмен отговор на 18/10/2013.
08/11/2013
Питане към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно акт за държавна собственост № 945/09.04.1971 г. за Студентски град.
Писмен отговор на 08/11/2013.
22/11/2013
Питане към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно акт за държавна собственост № 945/09.04.1971 г. за Студентски град.
Писмен отговор на 22/11/2013.
15/11/2013
Питане към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно акт за държавна собственост № 945/09.04.1971 г. за Студентски град.
Писмен отговор на 15/11/2013.
24/01/2014
Питане към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно политиката в сектор проектиране на строителните конструкции на строежите, чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции.
Отговорено в зала на 24/01/2014.
28/02/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно освобождаване на държавни служители в Областна дирекция на МВР - Ловеч.
Отговорено в зала на 28/02/2014.
14/03/2014
Питане към Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие относно разработване на Стратегия за насърчаване и управление на инвестициите в България.
Отговорено в зала на 14/03/2014.
21/03/2014
Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно освобождаването на управителя на Военно-почивен комплекс "Рибарица", с. Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч.
Писмен отговор на 21/03/2014.
30/05/2014
Питане към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно актуализацията на изборните списъци, предвид предстоящите избори за Европейски парламент.
Писмен отговор на 30/05/2014.
30/05/2014
Питане към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно забавяне при изпълнението на проект BG161PO001-1.2.01-0001 "Енергийно обновяване на българските домове".
Отговорено в зала на 30/05/2014.
30/05/2014
Питане към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно изготвяне на медицински стандарти за долекуване и продължително лечение и утвърждаване на клинична пътека за долекуване.
Писмен отговор на 30/05/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС