Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ
  • Дата на раждане : 10/04/1961 Първомай, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 17-ПЛОВДИВ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС: 38 НС; 39 НС; 40 НС; 41 НС;
  • E-mail: petar.mutafchiev@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Иран
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Македония
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
12/07/2013
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно изпълнението на Закона за автомобилните превози.
Отговорено в зала на 12/07/2013.
12/07/2013
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно концесията на гара Пловдив.
Отговорено в зала на 12/07/2013.
05/07/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно строителството на автомагистрали.
Отговорено в зала на 05/07/2013.
05/07/2013
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно изкупните цени на продукция на зеленчукопроизводителите.
Отговорено в зала на 05/07/2013.
19/07/2013
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно получаване на допълнителни възнаграждения от служители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Писмен отговор на 19/07/2013.
15/11/2013
Питане към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно настояще и бъдеще на "БДЖ" АД.
Отговорено в зала на 15/11/2013.
15/11/2013
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно управлението през последните три години на Национална компания "Железопътна инфраструктура".
Отговорено в зала на 15/11/2013.
15/11/2013
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно търг за отдаване под наем на заведение за обществено хранене на летище София.
Отговорено в зала на 15/11/2013.
11/10/2013
Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г.
Писмен отговор на 11/10/2013.
11/10/2013
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г.
Писмен отговор на 11/10/2013.
20/09/2013
Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г.
Писмен отговор на 20/09/2013.
11/10/2013
Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г.
Писмен отговор на 11/10/2013.
20/09/2013
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г.
Писмен отговор на 20/09/2013.
11/10/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г.
Писмен отговор на 11/10/2013.
11/10/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г.
Писмен отговор на 11/10/2013.
20/09/2013
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г.
Писмен отговор на 20/09/2013.
20/09/2013
Въпрос към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г.
Писмен отговор на 20/09/2013.
20/09/2013
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г.
Писмен отговор на 20/09/2013.
11/10/2013
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г.
Писмен отговор на 11/10/2013.
20/09/2013
Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г.
Писмен отговор на 20/09/2013.
20/09/2013
Въпрос към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г.
Писмен отговор на 20/09/2013.
20/09/2013
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г.
Писмен отговор на 20/09/2013.
20/09/2013
Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г.
Писмен отговор на 20/09/2013.
18/10/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители.
Писмен отговор на 18/10/2013.
18/10/2013
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители.
Писмен отговор на 18/10/2013.
11/10/2013
Въпрос към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители.
Писмен отговор на 11/10/2013.
18/10/2013
Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители.
Писмен отговор на 18/10/2013.
11/10/2013
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители.
Писмен отговор на 11/10/2013.
18/10/2013
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители.
Писмен отговор на 18/10/2013.
18/10/2013
Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители.
Писмен отговор на 18/10/2013.
Въпрос към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители.
Писмен отговор на .
11/10/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители.
Писмен отговор на 11/10/2013.
18/10/2013
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители.
Писмен отговор на 18/10/2013.
18/10/2013
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители.
Писмен отговор на 18/10/2013.
18/10/2013
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители.
Писмен отговор на 18/10/2013.
18/10/2013
Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители.
Писмен отговор на 18/10/2013.
18/10/2013
Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители.
Писмен отговор на 18/10/2013.
11/07/2014
Въпрос към Станислав Атанасов, Министър на околната среда и водите относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г..
Писмен отговор на 11/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г..
Писмен отговор на 25/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г..
Писмен отговор на 25/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г..
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г..
Писмен отговор на 11/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г..
Писмен отговор на 25/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г..
Писмен отговор на 25/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г..
Писмен отговор на 11/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г..
Писмен отговор на 25/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г.
Писмен отговор на 11/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г.
Писмен отговор на 25/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г.
Писмен отговор на 25/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г.
Писмен отговор на 11/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г.
Писмен отговор на 25/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г.
Писмен отговор на 25/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г..
Писмен отговор на 25/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно изпълнението на оперативните програми за периода 2007 - 2013 и за 2014 - 2020 г.
Писмен отговор на 25/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно изпълнението на оперативнате програми за периода 2007 - 2013 и за 2014 - 2020 г.
Писмен отговор на 11/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно изпълнението на оперативните програми за периода 2007 - 2013 и за 2014 - 2020 г.
Писмен отговор на 25/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно изпълнението на оперативните програми за периода 2007 - 2013 и за 2014 - 2020 г.
Писмен отговор на 25/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно изпълнението на оперативните програми за периода 2007 - 2013 и за 2014 - 2020 г.
Писмен отговор на 25/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Станислав Атанасов, Министър на околната среда и водите относно изпълнението на оперативнаите програми за периода 2007 - 2013 и за 2014 - 2020 г.
Писмен отговор на 25/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно изпълнението на оперативните програми за периода 2007 - 2013 и за 2014 - 2020 г.
Писмен отговор на 25/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно изпълнението на Оперативна програм "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.
Писмен отговор на 25/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно изпълнението на оперативните програми за периода 2007 - 2013 г. и за 2014 - 2020 г.
Писмен отговор на 25/07/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС