Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ
ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ
 • Дата на раждане : 13/08/1962 София, България
 • Избран(а) с политическа сила: %;
 • Изборен район: 17-ПЛОВДИВ ОБЛАСТ;
 • Участие в предишно НС:

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС