Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ
АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ
  • Дата на раждане : 28/04/1976 Пловдив, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 16-ПЛОВДИВ ГРАД;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: atanas.tashkov@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
18/10/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно статуса на ЛОТ 38 от "Оперативна програма регионално развитие 2007 - 2013 г.".
Отговорено в зала на 18/10/2013.
20/12/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно ЛОТ 14 от ТП 5 на програма Държавни инвестиционни заеми, рехабилитация на път ІІ-86 Асеновград - Смолян от 27 + 700 до км 76 + 306.
Писмен отговор на 20/12/2013.
20/12/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно ЛОТ 38 от "Оперативна програма регионално развитие 2007 -2013 г".
Отговорено в зала на 20/12/2013.
20/12/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно пътна връзка в близост до кръгово кръстовище на Републикански път II-86 с бул. Кукленско шосе, гр. Пловдив.
Писмен отговор на 20/12/2013.
07/02/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно назначаването на директор на ОУ "Неофит Рилски", с. Ягодово, общ. Родопи, обл. Пловдив.
Писмен отговор на 07/02/2014.
31/01/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно задържане на български граждани в гр. Пловдив на 10.01.2014 г.
Отговорено в зала на 31/01/2014.
14/03/2014
Въпрос към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно Наредба № 1 и № 2.
Писмен отговор на 14/03/2014.
14/03/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно оразмерителни осови тегла за пътищата в Република България.
Писмен отговор на 14/03/2014.
04/04/2014
Въпрос към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно ремонт на стадион "Пловдив".
Отговорено в зала на 04/04/2014.
30/05/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно наложената санкция по Закона за движение по пътищата през август 2013 г.
Писмен отговор на 30/05/2014.
30/05/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно състоянието на пътищата в Република България.
Писмен отговор на 30/05/2014.
30/05/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно изготвяне на проект на път II-86 Пловдив-Асеновград от км 0+000 до км 14+750 и път III-805 от км 0+000 до км 4+120 на територията на обл. Пловдив.
Писмен отговор на 30/05/2014.
30/05/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно изпълнявани пътни обекти на територията на страната и предстоящи за изпълнение през 2014 г.
Писмен отговор на 30/05/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС