Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА
ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА
  • Дата на раждане : 29/07/1963 Самоков, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: английски;руски;словашки;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 26-СОФИЯ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: irena.kotseva@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Словакия
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
29/10/2013
Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно пътуването до Русия на целия кабинет на Министерство на културата.
Отговорено в зала на 29/10/2013.
25/10/2013
Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно преразглеждане на размера на отчисленията за депониране на отпадъците по ЗУО.
Писмен отговор на 25/10/2013.
29/10/2013
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно създаване на условия за системна и непрекъсна квалификация на педагогическите специалисти.
Писмен отговор на 29/10/2013.
25/10/2013
Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно действия във Военен район 1110 и поделения с отпаднала необходимост пощенски номера 22310 и 4610 в гр.Самоков.
Писмен отговор на 25/10/2013.
01/11/2013
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно Решение № 239 от 18.10.2013 г. на Министерския съвет за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2013 г. по бюджетите на първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи училища и детски градини.
Писмен отговор на 01/11/2013.
01/11/2013
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно указания за схема на държавна помощ "Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по "Национална програма от мерки за контрол на почвените неприятели по картофите от сем. Телени червеи през 2013 г.
Писмен отговор на 01/11/2013.
15/11/2013
Въпрос към Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България относно провеждането на административната реформа и изпълнението на стратегическата цел за прозрачна и отговорна пред обществото администрация.
Писмен отговор на 15/11/2013.
15/11/2013
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно провеждането на административната реформа и изпълнението на стратегическата цел за прозрачна и отговорна пред обществото администрация.
Писмен отговор на 15/11/2013.
22/11/2013
Въпрос към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно обектът "Голф клуб Ибър", обявен за обект с регионално значение.
Писмен отговор на 22/11/2013.
13/12/2013
Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно сформирана работна група за изработване на проект за изпълнение и допълнение на Закона за културното наследство.
Писмен отговор на 13/12/2013.
28/02/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно освобождаване на държавни служители в РПУ Самоков.
Отговорено в зала на 28/02/2014.
21/03/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно нарушения в горски територии, незаконна сеч и добив на дървесина.
Отговорено в зала на 21/03/2014.
14/03/2014
Въпрос към Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България относно политиката на правителството за развитие на държавната администрация.
Писмен отговор на 14/03/2014.
11/04/2014
Питане към Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие относно политиката на реформи в администрацията.
Отговорено в зала на 11/04/2014.
06/06/2014
Питане към Петър Стоянович, Министър на културата относно средствата, които държавата трябва да осигури за редовни археологически проучвания, съгласно Закона за културното наследство.
Отговорено в зала на 06/06/2014.
11/07/2014
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно внесената през предходната година държавна такса по чл. 30, ал.3 и променливата част по ал. 4, § 32 от Закона за хазарта.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно преведена целева субсидия за Национален фонд "Култура".
Писмен отговор на 11/07/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС