Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ
ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ
  • Дата на раждане : 01/11/1980 София, България
  • Езици: английски;руски;испански;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "Атака" 7.30%;
  • Изборен район: 10-КЮСТЕНДИЛ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: ilian.todorov@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ОТБРАНА
зам.-председател 19/06/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - КНДР
председател 17/10/2013 - 01/07/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
11/04/2014
Въпрос към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно намерението на правителството за изграждане на социални жилища, предназначени за ромското население.
Отговорено в зала на 11/04/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС