Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА
  • Дата на раждане : 06/12/1977 София, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: lilyana.nikolova@parliament.bg

Изразходвани средства
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Индия
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
11/10/2013
Питане към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно политиката на Министерството на регионалното развитие за интегрирано планиране и балансирано социално - икономическо развитие на българските региони, за новия програмен период 2014 - 2020.
Отговорено в зала на 11/10/2013.
13/09/2013
Питане към Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България относно предложената структура на Министерски съвет и политиката, която ще провежда новосъздаденото Министерство на инвестиционното проектиране, и функциите, които ще изпълняват Министерството на регионалното развитие и Министерството на инвестиционното проектиране.
Отговорено в зала на 13/09/2013.
13/09/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно писмо изх. № 34460 от 15.08.2013 г. на Областна дирекция Варна на Министерството на вътрешните работи до областния координатор на ПП ГЕРБ - Варна, с искане на МВР да бъде предоставен списък "на всички новопостъпили членове на ПП ГЕРБ от област Варна, от началото на годината до 30.06.2013 г., и данни в кои общински структури са подали заявленията си за членство всички новоприети членове на партията от област Варна от началото на годината".
Отговорено в зала на 13/09/2013.
20/09/2013
Питане към Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България относно политиката на правителството относно транспортната инфраструктура.
Отговорено в зала на 20/09/2013.
18/10/2013
Питане към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно политиката на Министерството на регионалното развитие при управлението на Черноморското крайбрежие.
Отговорено в зала на 18/10/2013.
29/10/2013
Питане към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно политиката в областта на кадастъра.
Отговорено в зала на 29/10/2013.
18/10/2013
Питане към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно политиката на Министерството на регионалното развитие за стопанисване и обезопасяване на черноморските плажове.
Отговорено в зала на 18/10/2013.
29/10/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно закриване на Центровете за специализация и професионална подготовка към МВР в гр.Варна и гр.Казанлък.
Писмен отговор на 29/10/2013.
22/11/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно политика на правителството за финансиране доизграждането на автомагистрала Хемус.
Писмен отговор на 22/11/2013.
22/11/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно политиката на правителството за финансиране доизграждането на автомагистрала Струма.
Писмен отговор на 22/11/2013.
22/11/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, финансирани по ОПРР 2014 - 2020.
Писмен отговор на 22/11/2013.
22/11/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно риск от загуба на средства по ОПРР 2007 - 2013.
Писмен отговор на 22/11/2013.
22/11/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно етап на реализация на проектите за Интегриран градски транспорт по ОПРР 2007 - 2013.
Писмен отговор на 22/11/2013.
22/11/2013
Въпрос към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно политика за изработване на общите устройствени планове на общините в Република България.
Писмен отговор на 22/11/2013.
29/11/2013
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно Оперативна програма "Конкурентоспособност на българската икономика" 2014 - 2020.
Писмен отговор на 29/11/2013.
15/11/2013
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно изпълнение на ОП Транспорт 2007 - 2013.
Писмен отговор на 15/11/2013.
15/11/2013
Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно програмите за трансгранично и транснационално сътрудничество.
Писмен отговор на 15/11/2013.
15/11/2013
Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно риск от загуба на средства по Оперативните програми 2007 - 2013.
Писмен отговор на 15/11/2013.
22/11/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно политиката на правителството за подготовка, изпълнение и управление на стратегически пътни проекти.
Писмен отговор на 22/11/2013.
22/11/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно инструменти за финансов инженеринг по линия на ОПРР 2014 - 2020.
Писмен отговор на 22/11/2013.
22/11/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно демаркационна линия между ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020 и ОП "Наука и образование".
Писмен отговор на 22/11/2013.
22/11/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020.
Писмен отговор на 22/11/2013.
22/11/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно етап на изпълнение на програмите за трансгранично сътрудничество 2007 - 2013.
Писмен отговор на 22/11/2013.
22/11/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно етап на подготовка на Програмите за трансгранично сътрудничество 2014 - 2020.
Писмен отговор на 22/11/2013.
22/11/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно реформа във ВиК сектора.
Писмен отговор на 22/11/2013.
11/04/2014
Питане към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно политиката на правителството за финансиране изграждането на автомагистрала София - Калотина.
Отговорено в зала на 11/04/2014.
22/11/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, финансирани по ОПРР 2007 - 2013.
Писмен отговор на 22/11/2013.
15/11/2013
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно Оперативна програма "Наука и образование" 2014 - 2020.
Писмен отговор на 15/11/2013.
11/04/2014
Питане към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно стратегия на Европейския съюз за региона на река Дунав.
Отговорено в зала на 11/04/2014.
22/11/2013
Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно инструмента за свързаност в Европа и изпълнението на Дунавската стратегия.
Отговорено в зала на 22/11/2013.
29/11/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно заемно споразумение между Република България и KfW Германия за проект "Техническа инфраструктура 2010-2013".
Писмен отговор на 29/11/2013.
29/11/2013
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно проект за изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия, финансиран по ОПРР и ОПК.
Писмен отговор на 29/11/2013.
29/11/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно допълнително възнаграждение на служители в държавната администрация.
Писмен отговор на 29/11/2013.
29/11/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно финансови корекции по Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013".
Писмен отговор на 29/11/2013.
29/11/2013
Въпрос към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно политика в областта на строителния контрол и процедури за узаконяване на незаконно построени сгради.
Писмен отговор на 29/11/2013.
29/11/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно финансиране укрепването на свлачище "Трифон Зарезан".
Писмен отговор на 29/11/2013.
29/11/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно функции и дейности в областта на европейска координация.
Писмен отговор на 29/11/2013.
29/11/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно финансиране на строителството на АМ Черно море.
Писмен отговор на 29/11/2013.
29/11/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно изграждане на довеждащ водопровод за водоснабдяване на с. Черница, гр. Сунгурларе, с. Славянци, с. Чубра, с. Мокрен, с. Пъдарево и Полеви учебен полигон "Ново село".
Писмен отговор на 29/11/2013.
28/11/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно мост над река Стряма на път ІІ - 56 Брезово - Пловдив при км 84-540.
Писмен отговор на 28/11/2013.
13/12/2013
Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно регионално депо за битови отпадъци в област Варна, община Провадия.
Писмен отговор на 13/12/2013.
29/11/2013
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно пристанище Варна.
Писмен отговор на 29/11/2013.
13/12/2013
Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно финансиране на проекти за изграждане на дълбоководно заустване на отпадни води на територията на община Варна - Златни пясъци, община Созопол и община Несебър - Равда.
Писмен отговор на 13/12/2013.
22/11/2013
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно преместване на ИА "Морска администрация".
Отговорено в зала на 22/11/2013.
17/01/2014
Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно политика за социално подпомагане на социално слаби лица, за покриване на сметки за водоснабдяване.
Отговорено в зала на 17/01/2014.
29/11/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно скоростен път Русе - Свиленград.
Писмен отговор на 29/11/2013.
13/12/2013
Питане към Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие относно политиката на правителството за внедряване на система за събиране на такси за ползване на пътната инфраструктура на базата на изминато разстояние.
Отговорено в зала на 13/12/2013.
24/01/2014
Въпрос към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно състоянието на двустранните отношения между Република България и Държавата Катар.
Отговорено в зала на 24/01/2014.
24/01/2014
Въпрос към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно осигуряване на финансов ресурс за инвестиционното проектиране.
Отговорено в зала на 24/01/2014.
13/12/2013
Питане към Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие относно политиката на правителството за развитие на туризма и подкрепа на туристическия бранш.
Отговорено в зала на 13/12/2013.
13/12/2013
Питане към Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие относно проект "Дестинация Рила".
Отговорено в зала на 13/12/2013.
13/12/2013
Питане към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно информация относно хода на съдебните производства за спиране изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи на строежите в имоти в местност "Кладери", общ. Несебър /плаж Иракли/, за отмяната на разрешението за строеж в имот в местност "Кокала", гр. Несебър, и за отмяната на разрешения за строеж в имоти, в близост до къмпинг "Корал".
Писмен отговор на 13/12/2013.
13/12/2013
Въпрос към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно дейността на Дирекция за национален строителен контрол след смяната на ръководството и, извършена през месец септември 2013 г.
Писмен отговор на 13/12/2013.
13/12/2013
Питане към Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие относно политиката на правителството за гарантиране прозрачно и ефективно взаимодействие с гражданите и бизнеса и усъвършенстване на механизма за координация и контрол на отговорните министерства и административните структури към тях.
Отговорено в зала на 13/12/2013.
28/02/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно текущ ремонт на участъци от автомагистрала "Хемус".
Писмен отговор на 28/02/2014.
13/12/2013
Питане към Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие относно българо-китайски търговско-икономически отношения.
Отговорено в зала на 13/12/2013.
13/12/2013
Питане към Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие относно развитие на търговско-икономическите отношения с държавата Катар.
Отговорено в зала на 13/12/2013.
13/12/2013
Въпрос към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно сграда на Министерството на инвестиционното проектиране.
Писмен отговор на 13/12/2013.
13/12/2013
Въпрос към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно започнати производства по одобряване на ПУП и издаване на строителни книжа.
Писмен отговор на 13/12/2013.
20/12/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно отказ от конкретен отговор на въпрос от народен представител за изплатени допълнителни възнаграждения на служители в държавната администрация.
Писмен отговор на 20/12/2013.
17/01/2014
Въпрос към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно допълнително възнаграждение на служители в Държавната администрация.
Писмен отговор на 17/01/2014.
24/01/2014
Въпрос към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно обследване на всички големи търговски центрове в страната - молове, шопинг центрове и търговски обекти.
Отговорено в зала на 24/01/2014.
28/02/2014
Питане към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно Лот 3 на АМ "Струма".
Отговорено в зала на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България относно Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на Иван Великов областен управител на област с административен център Варна с която са върнати за преразглеждане решения обективирани в Протокол № 26 от заседание на Общински съвет - Варна проведено на 13, 14.12.2013 г. и незаконосъобразните действия на областния управител във връзка с гореописаната заповед.
Писмен отговор на 28/02/2014.
07/02/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно съфинансиране на проекти по Седма рамкова програма на Европейския съюз.
Писмен отговор на 07/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно споразумение за партньорство - част "Водено от общността местно развитие".
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно провеждане на конкурс за длъжността Главен директор на Главена дирекция "Програмиране на регионалното развитие" в Министерството на регионалното развитие.
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно оценка на капацитета на бенефициентите по ОПРР 2014-2020.
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Питане към Петър Чобанов, Министър на финансите относно Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите".
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Питане към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно Програма за решаване на проблема "Сезонен и целогодишен воден режим в някои населени места", подкрепени от Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите".
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Питане към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Питане към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно Програма за благоустрояване на малките населени места.
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Питане към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020.
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно информацията за наложени финансови корекции по ОПРР 2007 - 2013 г.
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно процедура за кандидатстване за финансиране по ОПРР 2014 - 2020.
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно проекти за интегриран градски транспорт по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г.
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно електронно отчитане на проектите по Оперативна програма "Регионално развитие" 2014-2020.
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/03/2014
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно проект за изграждане на широколентов достъп за малки населени места, финансиран по ОПРР 2007 - 2013.
Писмен отговор на 28/03/2014.
30/05/2014
Питане към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно подробен устройствен план и издадени разрешения за строеж за местността "Кара дере".
Писмен отговор на 30/05/2014.
11/04/2014
Питане към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно създаване на социален сграден жилищен фонд.
Писмен отговор на 11/04/2014.
30/05/2014
Питане към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно Инвестиционен проект за построяването на ваканционен комплекс в местността "Карадере", община Бяла, област Варна.
Писмен отговор на 30/05/2014.
30/05/2014
Питане към Петър Чобанов, Министър на финансите относно плащания по Оперативна програма "Околна среда " със средства от държавни бюджет.
Писмен отговор на 30/05/2014.
30/05/2014
Питане към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно Проект "Развитие на устойчив туризъм в община Враца "Леденика" - туризъм без сезони", по ОП Регионално развитие.
Писмен отговор на 30/05/2014.
30/05/2014
Питане към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно инвестиционните намерения в местността "Карадере", общ. Бяла, обл. Варна.
Писмен отговор на 30/05/2014.
30/05/2014
Питане към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно предприети мерки и действия след доклада на Европейската комисия за напредъка на Република България по механнизма за сътрудничество и проверка.
Писмен отговор на 30/05/2014.
30/05/2014
Питане към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България.
Писмен отговор на 30/05/2014.
11/07/2014
Питане към Петър Чобанов, Министър на финансите относно Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите".
Отговорено в зала на 11/07/2014.
30/05/2014
Питане към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно актуализацията на изборните списъци, предвид предстоящите избори за Европейски парламент.
Писмен отговор на 30/05/2014.
30/05/2014
Питане към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно забавяне при изпълнението на проект BG161PO001-1.2.01-0001 "Енергийно обновяване на българските домове".
Отговорено в зала на 30/05/2014.
11/07/2014
Питане към Петър Чобанов, Министър на финансите относно създаване на фонд за поемане на финансови санкции, наложени на общини за допуснати нарушения по оперативни програми.
Отговорено в зала на 11/07/2014.
30/05/2014
Питане към Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие относно инвестиции в туризма.
Писмен отговор на 30/05/2014.
30/05/2014
Питане към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно програма за борба с безводието.
Писмен отговор на 30/05/2014.
13/06/2014
Питане към Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие относно политиката на правителството за насърчаване на инвестициите.
Отговорено в зала на 13/06/2014.
30/05/2014
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно инвестиционни проекти в областта на туризма.
Писмен отговор на 30/05/2014.
30/05/2014
Питане към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020.
Писмен отговор на 30/05/2014.
30/05/2014
Питане към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно изготвяне на медицински стандарти за долекуване и продължително лечение и утвърждаване на клинична пътека за долекуване.
Писмен отговор на 30/05/2014.
11/07/2014
Питане към Петър Чобанов, Министър на финансите относно изпълнение и контрол на Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите".
Отговорено в зала на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно информация за сключени договори с медии.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно информация за сключени договори с медии.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно информация за сключени договори с медии.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Станислав Атанасов, Министър на околната среда и водите относно информация за сключени договори с медии.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно информация за сключени договори с медии.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно информация за сключени договори с медии.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно информация за сключени договори с медии.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно информация за сключени договори с медии.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България относно информация за сключени договори с медии.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно информация за сключени договори с медии.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно информация за сключени договори с медии.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно информация за сключени договори с медии.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно информация за сключени договори с медии.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Станислав Атанасов, Министър на околната среда и водите относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно информация за сключени договори с медии.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно информация за сключени договори с медии.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно информация за сключени договори с медии.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно информация за сключени договори с медии.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Питане към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно състояние на сграда, находяща се в гр. София, бул."Цар Борис ІІІ" № 54, предоставена за управление на Министерството на правосъдието за нуждите на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Питане към Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие относно политиката при управление на дружествата с държавно участие.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Питане към Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие относно създаване на външнотърговски дружества.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Питане към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно напредъка в подготовка на Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" 2014 - 2020 г.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Питане към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно текущото състояние и напредъка при реализация на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 (ОПРКБИ) 2007 - 2013.
Писмен отговор на 11/07/2014.
25/07/2014
Питане към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно сигнал за незаконно строителство на брега на Черно море, заграбване на плажната ивица и възможно провокиране на свлачището в района на м. Кабакум, к.к. Чайка, общ. Варна.
Писмен отговор на 25/07/2014.
11/07/2014
Питане към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно сигнал за незаконно строителство на брега на Черно море, заграбване на плажната ивица и възможно провокиране на свлачището в района на м. Кабакум, к.к. Чайка, общ. Варна.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
Писмен отговор на 11/07/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС