Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ
ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ
  • Дата на раждане : 06/03/1974 Русе, България
  • Професия: университетски преподавател;
  • Езици: английски;руски;
  • Научна степен/академична длъжност: доктор по икономика;доктор на науките;доцент;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "Атака" 7.30%;
  • Изборен район: 19-РУСЕ;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: lyubomir.vladimirov@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
зам.-председател 19/06/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Индонезия
зам.-председател 27/03/2014 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
13/09/2013
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно проблем с електроснабдителната мрежа на блок АОНСУ - гр. Русе.
Писмен отговор на 13/09/2013.
13/09/2013
Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно тежък ипотечен проблем на живущите в блок АОНСУ - гр. Русе.
Писмен отговор на 13/09/2013.
04/04/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно правомерността по отдаването на общински пасища и мери през 2013 г., в гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе.
Отговорено в зала на 04/04/2014.
22/11/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно жилищната политика на Министерство на вътрешните работи.
Писмен отговор на 22/11/2013.
29/11/2013
Питане към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно намеренията на правителството по изграждане на бежански лагери в Република България.
Отговорено в зала на 29/11/2013.
29/11/2013
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно състава на настоятелството на Софийския университет "Св.Климент Охридски".
Писмен отговор на 29/11/2013.
13/12/2013
Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно замърсяването на атмосферния въздух със серни, азотни и въглеродни оксиди и диоксиди от 2007 до 2012 г в градовете Видин, Свищов, Русе и Силистра.
Писмен отговор на 13/12/2013.
14/03/2014
Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно концентрациите на вредни химични вещества във въздуха на София, Перник, Благоевград, Смолян, Кърджали, Бургас, Стара Загора и Гълъбово.
Писмен отговор на 14/03/2014.
11/07/2014
Въпрос към Станислав Атанасов, Министър на околната среда и водите относно средночасовите концентрации на серен диоксид, азотен диоксид, азотен монооксид, въглероден монооксид и финни прахови частици през периода 2007 -2013 г.
Писмен отговор на 11/07/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС