Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
 • Дата на раждане : 11/01/1986 София, България
 • Езици: английски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: ПП "Атака" 7.30%;
 • Изборен район: 3-ВАРНА;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: nikolay.aleksandrov@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  член 19/06/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Тайланд
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  07/02/2014
  Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно злоупотреби с държавните галерии в мина Оброчище.
  Отговорено в зала на 07/02/2014.
  17/01/2014
  Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно нарушения на трудовото законодателство в мина Оброчище.
  Отговорено в зала на 17/01/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно разпространението на контрабандни цигари и алкохол.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  30/05/2014
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно борбата с ДДС измами.
  Отговорено в зала на 30/05/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно прекратяване на отношенията с Международния валутен фонд.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно предоговаряне на взаимоотношенията с Международния валутен фонд.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС