Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ШЕНДОАН РЕМЗИ ХАЛИТ
ШЕНДОАН РЕМЗИ ХАЛИТ
  • Дата на раждане : 02/06/1987 Ардино, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;турски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "Движение за права и свободи" 11.31%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: Sh.Halit@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 21/05/2013
42-ро Народно събрание
временен парламентарен секретар 21/05/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
член 01/08/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Аржентина
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Либия
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Мексико
председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
13/12/2013
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно новото разписание на влаковете по линията Пловдив - Стара Загора, което влиза в сила от 15.12.2013 г., касаещо влак № 80113 - с начален час на тръгване в 06:18 ч. от гара Пловдив, и влак № 80108 - с начален час на тръгване 15:20 ч. от гара Ямбол по линията Ямбол - Пловдив.
Писмен отговор на 13/12/2013.
28/02/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно поставяне на стационарна камера за контрол на пътното движение по главен път Е871 /София - Бургас/ в с. Манолово, община Павел Баня, област Стара Загора.
Писмен отговор на 28/02/2014.
21/03/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно информация за откриване на процедура за набиране на проектни предложения по "Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.".
Отговорено в зала на 21/03/2014.
28/03/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно предприемане на мерки за преодоляване на порочната практика за определяне на кратки срокове за входиране на проекти в Програмата за развитие на селските райони и за преодоляване на изложената по-долу практика, създадена по време на правителството на ГЕРБ.
Писмен отговор на 28/03/2014.
28/03/2014
Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно Решение № РР - 1875/14.02.2014 г. на Директора на БДУВИБР - Пловдив за служебно изменение на разрешително № 31610014 (стар № 0033) 15.05.2001 г. за водовземане от минерална вода, издадено от Министъра на околната среда и водите, продължено с решение № РР - 1221/05.05.2011 г. на Директора на БДУВИБР - Пловдив, от находище за минерална вода "Павел баня" № 54, от Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите /ЗВ/, от сондаж № Сз-7.
Писмен отговор на 28/03/2014.
04/04/2014
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно информация за откриване на процедури за набиране на проектни предложения по "Иновации и Конкурентоспособност" 2014 - 2020 г..
Писмен отговор на 04/04/2014.
30/05/2014
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно предприети мерки от правителството за спиране на незаконосъобразната продажба на вземания от кредитори - банки, мобилни оператори и др., и неправомерното събиране на вземания от така наречените колекторски фирми /фирми, специализирани в изкупуването и събирането на лоши вземания/.
Писмен отговор на 30/05/2014.
11/04/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно проблеми при съставянето на актове за раждане и издаване на удостоверения за раждане на деца, родени в чужбина от родители - български граждани.
Писмен отговор на 11/04/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС