Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ
АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ
  • Дата на раждане : 01/04/1954 Стралджа, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: andon.andonov@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
член 11/09/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
18/10/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно основен ремонт на пътя Стара Загора - Раднево.
Писмен отговор на 18/10/2013.
29/10/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно закриване на Центровете за специализация и професионална подготовка към МВР в гр.Варна и гр.Казанлък.
Писмен отговор на 29/10/2013.
08/11/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно двустранното споразумение между Република България и САЩ за утилизация на боеприпасите.
Писмен отговор на 08/11/2013.
08/11/2013
Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно изплащането на ДДС по така наречените "Водни Проекти" по Оперативна програма "Околна среда".
Писмен отговор на 08/11/2013.
07/02/2014
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно тежкото финансово състояние на "Мини Марица-Изток" ЕАД.
Отговорено в зала на 07/02/2014.
07/02/2014
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно функционирането на Българската енергийна борса.
Отговорено в зала на 07/02/2014.
07/02/2014
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно възникналия тежък социален конфликт в "Ремотекс Раднево" ЕАД.
Писмен отговор на 07/02/2014.
31/01/2014
Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно възникналия тежък социален конфликт в "Ремотекс-Раднево" ЕАД.
Писмен отговор на 31/01/2014.
28/02/2014
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно цената на въглищата на "Мини Марица-изток" ЕАД.
Писмен отговор на 28/02/2014.
21/03/2014
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно сертифициране и нотификация на ЕСО.
Писмен отговор на 21/03/2014.
21/03/2014
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно лиценз за оператор на електроенергийната борса.
Писмен отговор на 21/03/2014.
11/04/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно бъдещето на бежанците в Република България.
Писмен отговор на 11/04/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС