Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЕРДОАН МУСТАФОВ АХМЕДОВ
ЕРДОАН МУСТАФОВ АХМЕДОВ
  • Дата на раждане : 29/08/1975 Омуртаг, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: турски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Движение за права и свободи" 14.07%;
  • Изборен район: 28-ТЪРГОВИЩЕ;
  • Участие в предишно НС:
Парламентарна дейност
40-то Народно събрание
член 11/07/2005 - 25/06/2009
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС