Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЖАРА ВЕСЕЛИНОВА ПЕНЕВА-ГЕОРГИЕВА
ЖАРА ВЕСЕЛИНОВА ПЕНЕВА-ГЕОРГИЕВА
  • Дата на раждане : 11/02/1975 , България
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 29-ХАСКОВО;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: zhara.peneva@parliament.bg


Срещи в изборния район
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 31/05/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Латвия
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
19/07/2013
Питане към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно мерките, които предприема Министерството на труда и социалната политика по отношение специализираните институции за деца с увреждания.
Отговорено в зала на 19/07/2013.
11/10/2013
Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно придобиване на собственост на държавни имоти на територията на общ. Димитровград, предоставени в управление на Министерството на отбраната.
Писмен отговор на 11/10/2013.
11/10/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно прехвърляне на собственост върху недвижими имоти, държавна собственост, на общ. Димитровград.
Писмен отговор на 11/10/2013.
01/11/2013
Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно забавена процедура за придобиване на българско гражданство.
Писмен отговор на 01/11/2013.
15/11/2013
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно приложението на НАРЕДБА №9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.
Писмен отговор на 15/11/2013.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС