Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЖАРА ВЕСЕЛИНОВА ПЕНЕВА-ГЕОРГИЕВА
ЖАРА ВЕСЕЛИНОВА ПЕНЕВА-ГЕОРГИЕВА
 • Дата на раждане : 11/02/1975 , България
 • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
 • Изборен район: 29-ХАСКОВО;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: zhara.peneva@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 31/05/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Латвия
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  19/07/2013
  Питане към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно мерките, които предприема Министерството на труда и социалната политика по отношение специализираните институции за деца с увреждания.
  Отговорено в зала на 19/07/2013.
  11/10/2013
  Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно придобиване на собственост на държавни имоти на територията на общ. Димитровград, предоставени в управление на Министерството на отбраната.
  Писмен отговор на 11/10/2013.
  11/10/2013
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно прехвърляне на собственост върху недвижими имоти, държавна собственост, на общ. Димитровград.
  Писмен отговор на 11/10/2013.
  01/11/2013
  Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно забавена процедура за придобиване на българско гражданство.
  Писмен отговор на 01/11/2013.
  15/11/2013
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно приложението на НАРЕДБА №9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.
  Писмен отговор на 15/11/2013.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС