Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ
СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ
  • Дата на раждане : 20/01/1974 с. Драгиново, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: френски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "Движение за права и свободи" 11.31%;
  • Изборен район: 13-ПАЗАРДЖИК;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: s.kichikov@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 31/05/2013 - 19/06/2014
42-ро Народно събрание
член 27/06/2014 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
член 19/06/2013 - 19/06/2014
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
член 16/07/2014 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Словакия
зам.-председател 17/10/2013 - 19/06/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС