Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ
ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ
  • Дата на раждане : 23/12/1949 София, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Демократи за Силна България" 7.07%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС: 7 ВНС; 36 НС; 37 НС; 38 НС; 39 НС;

Изразходвани средства
Парламентарна дейност
40-то Народно събрание
член 11/07/2005 - 25/06/2009
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС